A Zene Világnapja

2020. Október 1.  A Zene Világnapja

Bár az év minden napján szívesen hallgatunk zenét, 1975 óta október elseje kiemelt jelentőséggel bír a zenebarátok életében.
A világhírű hegedűművész , Yehudi Menuhin kezdeményezésére a UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsa ezt a napot a zene világnapjává avatta. A hagyomány, közel fél évszázaddal később is él és virágzik. A felhívás mozgalmat szült, azóta e napon világszerte a legkülönfélébb helyszíneken, műfajokban, stílusokban csendül fel a muzsika.
A zene körülölel bennünket!

Zenéje van a természetnek: a szél zúgása, eső kopogása, a madarak szárnysuhogása, éneke, az állatok hangja. De zenéje van a tárgyaknak is! Akár a vonat zakatolása, az edények csörömpölése, az ajtó nyikorgása, vagy a poharak „csengetése”, de még a telefonunk billentyűzete is ad olyan hangokat, amit zenének nevezhetünk.
Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Az ősember is zenélt a maga módján. A zene első megnyilvánulása az ember életében a nevetés és a sírás, majd különböző eszközöket használt a ritmus kifejezésére. Később már nemcsak a ritmushangszerek voltak jelen, hanem sípok és kezdetleges furulyák is. Így kezdődött a zene és a hangszerek fejlődése, ami napjainkig tart.
Mai ünnepi megemlékezésünk célja, hogy népszerűsítsük a zene szeretetét, élvezetét: azt, hogy milyen fantasztikus elénekelni egy népdalt, akár egy népdalcsokrot, kórusművet, illetve milyen nagy öröm hangszerjátékosként előadni 1-1 zeneszerző művét, vagy egy zenei együttes tagjaként hangversenyélménnyel megörvendeztetni a közönséget.
A zene ma is módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást a zene közös nyelvén. A zene őszinte érzéseket kelt mindannyiunkban.Kodály Zoltán szavaival:„ A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
Ma, október elsején kicsit rendhagyó módon, a Batthyány Lajos Általános Iskola iskolarádióján keresztül juttatjuk el hozzátok azokat a népdalokat, melyeket mesterünk: Kodály Zoltán az egész magyar lélek tükrének nevez, benne a magyarság minden lelki élményével.
A 7. z/II osztály tanulóitól először egy erdélyi, Küküllő vidéki népdalt hallhattok, majd kicsit vidámabb táncnótákat énekelnek nekünk.
Megemlékezésünket a 250 éve született Ludvig von Beethoven utolsó, 9. (d-moll) szimfóniájának közismert témájának csengettyűátiratával zárjuk. Ez a mű az első példa arra, hogy egy nagy zeneszerző szimfóniában énekhangot a hangszerekkel azonos szinten használ. Friedrich Schiller: „Óda az Örömhöz” szövegét szólisták és kórus énekli az utolsó tételben. A szimfónia az európai klasszikus zene egyik legismertebb, és Beethoven legnagyobb, süketsége alatt komponált mesterművei között számon tartott alkotás. Az Európai Unió a negyedik tétel egy részletét (Örömóda,) a hivatalos himnuszaként használja.
Ha tudtok, menjetek el szüleitekkel, a szombaton 19 órakor kezdődő, Szent István templomban tartandó Zenei Világnapi Hangversenyre! Fellépnek a Művészeti Iskola fúvószenekarai és a Zenebarátok Kórusa. Most pedig hallgassátok szeretettel a 7.z/II osztály rövid műsorát!
Nagyné Mészáros Erika ének-zene  tanár

Halász István : A zenéről

A zene kincseket rejt,
bánatot és bút feledtet,
örömöt, boldogságot ad,
vígságot és szelíd vigaszt.

 A zene minden műfaja
Múzsák csodálatos hangja!
Bezengi az egész világot,
szolgálja a boldogságot!

 Édesanyja dalát hallja a csecsemő,
és kíséri a dal, a zene, ha felnő,
majd ha eljön az élete végórája,
a dal, a zene lesz a búcsúztatója!
 
S ha majd felér a fáradt lelke a Mennyekbe,
a szférák zenéje lesz ott a kísérője!
A zene nagyon erős, hatásos csodaszer,
amely minket már életünkben egekbe emel!

A hozzászólások le vannak tiltva.