Karanténos Zenegér a Batthyányban

Május 10-én iskolánk 1. a osztályos tanulói a Magyar Versmondók Egyesülete szervezésében, az Aranyalma Kiskunfélegyházi Népmeseponttal együttműködve online koncertet hallgattak saját osztálytermükben.A Népmesepont a magyar folklórkincs legszebb alkotásait szakértő tanítókkal, tanárokkal, mesemondókkal, hagyományőrzőkkel mutatja be a legfiatalabbak számára. A tradicionális … Olvasd tovább

A madarak és fák napja a Batthyányban

A világ első madarak és fák napját Chernel István ornitológus szervezte meg 1902-ben Kőszegen, a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján. Az ünnep hivatalossá 1906-ban vált Herman Ottó közreműködésével, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a … Olvasd tovább

Ők várják szeptemberben az iskolakezdőket iskolánkban

Óvodából az iskolába. Számos félegyházi család számára fontos, emlékezetes döntések és pillanatok forrása, amikor gyermekük, unokájuk megkezdi iskolai tanulmányait. Bemutatjuk a kicsiket szeptemberben szeretettel és várakozással fogadó tanítókat, akikre osztályfőnökként meghatározó szerep hárul ebben a folyamatban.
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola leendő elsős tanítói beszélnek oktató, nevelő munkájuk jellegzetességeiről, az alkalmazott módszerekről.

Halász Attiláné Ildikó, a zenei „z” osztályról elmondta: itt a Kodály- módszer szerinti, emelt szintű ének-zenei képzés folyik. A zene révén hozzásegítik a tanulókat, hogy lélekben gazdag, a művészetek iránt érdeklődő és azt értő emberekké váljanak. Furulyaoktatás, 1-5. osztályig a néptánc, valamint 3. osztálytól a kórusban való éneklés képesség- és személyiségfejlesztő hatása gazdagítja ezt a tantervet.
Ildikó maga is a Batthyány iskolába járt, majd 1987-ben pedagógusként tért vissza. Hivatását családi minta alapján választotta. Fontos számára a naprakész tudás, amit rendszeres önfejlesztéssel tart fenn. A kisiskolásokat egyéni fejlettségi szintjüket szem előtt tartva fejleszti és készíti fel a további ismeretek elsajátítására.


Tóth-Horti Zsuzsanna az informatikát csoportbontásban tanuló „a” osztály osztályfőnöke lesz. A matematika tantárgy oktatása során az órai differenciálást alkalmazza, aminek eredményességét megyei és országos versenyeken elért sikerek igazolják. A programot elsőtől ötödik osztályig néptáncórák egészítik ki.
Az óvodapedagógiai szakirányú középiskolai évek után a tanítást választotta hivatásul. A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolában 1999-től osztályfőnökként kíséri és támogatja a gyerekeket a kisiskolás lét, a tanulás élményeinek örömteli megélésében. Tanítványai készségeit és képességeit megismerve, személyre szabott módszerekkel bontakoztatja ki a bennük rejlő lehetőségeket. A nevelés és oktatás egységére törekedve a tanítás mellett – mentálhigiénés végzettséggel – a gyerekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlesztésére törekszik. Bízik a dicsérő szavak erejében, és vallja: a leghatékonyabb eszköz a szeretet. Forrás: VB, felegyhazikozlony.hu

Egy nap a holnapért

Földünk egyszeri és megismételhetetlen. Úgy kell gondoskodnunk róla, mintha az életünk múlna rajta. Mert az is múlik! Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése.A tanév rendje szerint április 19-23-ig tart a Fenntarthatósági témahét.A Batthyány Lajos Általános Iskolában a jelenléti oktatásba visszatérő alsó … Olvasd tovább

Beiratkozás 2021

Általános iskolai beiratkozás:2021. április 15-16. 8-19 óráig. Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első … Olvasd tovább

Felhívás általános iskolai beíratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig2021. április 16. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek … Olvasd tovább