Pályázati lista

Iskolánk a következő pályázatokban vesz részt:

EFOP – 3.3.4-17 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az
informális és non-formális tanulásban

EFOP – 3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése

EFOP-3.2.15-VEKOP-17„Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz
kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjéhez kapcsolódóan az EFOP – 3.3.5-17 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítása

EFOP – 4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastruktúrális fejlesztése a
hátránykompentáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

EFOP – 4.1.3-17 Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastruktúrális fejlesztése

TIOP – 1.1.1-12/1-2012-0001 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a
közoktatásban

EFOP – 3.2.6-16 A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési
intézményekben

EFOP – 1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust
népszerűsítő programok

Iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő kórusok részére a 2018/19-es tanévben
megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatására (313132 Alszámú pályázat)

Fitt Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program