Tanáraink

Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola

 Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit – intézményvezető

dr. Hegedűsné Kállai Judit – intézményvezető-helyettes

Bense Zoltán – intézményvezető-helyettes

Antalné Gondi Tünde gonditunde@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, napközis nevelő
Bense Andrea benseandrea@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, gyógytestnevelő
Bense Zoltán bensezoltan@batthyanysuli.hu földrajz szakos ált. isk. tanár, könyvtáros, környezetvédő, közoktatási vezető, mesterpedagógus és okleveles földrajztanár
Bokorné Varga Katalin vargakatalin@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító
Borbélyné Csábi Beáta csabibeata@batthyanysuli.hu német nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási vezető, általános iskolai tanító
Bulyákiné Gubcsi Judit gubcsijudit@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel, angol szakos nyelvtanár
Csankovszki Márta csankovszkimarta@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, szakvizsgázott drámapedagógus
Deményi Zsófia Történelem szakos tanár
Fáber Judit faberjudit@batthyanysuli.hu magyar-ének szakos általános iskolai tanár, okleveles etikatanár
Fantolyné Makány Ildikó makanyildiko@batthyanysuli.hu matematika-rajz szakos általános iskolai tanár, táncpedagógus
Fekete Imre feketeimre@batthyanysuli.hu számítástechnika-technika szakos tanár, okleveles informatika tanár
Gondi-Fábián Krisztina fabiankrisztina@batthyanysuli.hu tanító-fejlesztő – pedagógus szakvizsga, általános iskolai tanító, óvodapedagógus, mesterpedagógus
Halász Attiláné halaszattilane@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító
dr. Hegedűsné Kállai Judit kallaijudit@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, közoktatási vezető
Jernei Anikó jerneianiko@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító
Kis Barbara kisbarbi@batthyanysuli.hu testnevelés szakos általános iskolai tanár
Kósa Erika Matild kosaerika@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, oktatás informatikus
Kovács Ágnes kovacsagnes@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító
Kovácsné Nagy Erika nagyerika@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító
Molnár Elvira molnarelvira@batthyanysuli.hu ének-zene – magyar szakos tanár, okleveles ének-zene tanár, közoktatási vezető
Nagy Sándor Zoltánné nagynegabi@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, angol nyelvi szakkoll.
Nagyné Mészáros Erika nagyneerika@batthyanysuli.hu ének-zene szakos tanár, okleveles ének-zene tanár, általános iskolai tanító
Pelyva Imre Zoltán pelyvaimre@batthyanysuli.hu biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, oktatás informatikus, szám.techn. szoftverüzemeltető, mesterpedagógus és okleveles testnevelő tanár, okleveles etikatanár
Rádiné Petróczi Mária Márta petroczimarta@batthyanysuli.hu matematika szakos tanár, mesterpedagógus és pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanár, általános iskolai tanító
Répa Mónika repamonika@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, közoktatási vezető, dráma- és színházpedagógus, pedagógiatanár, szakvizsgázott mentorpedagógus, mesterpedagógus
Rogozsán Nikolett Alexa rogozsannikolett@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, napközis nevelő
Selyem Erika Lenke selyemerika@batthyanysuli.hu matematika-fizika szakos ált.isk.tanár, számítástechnika szakos ált.isk.tanár, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanár
Solymosiné Antalicz Tünde Ilona solymosinetunde@batthyanysuli.hu szakvizsgázott pedagógus differenciáló, fejl. pedagógiai ismeretek, általános iskolai tanító
Lénárt-Szalkay Judit szalkayjudit@batthyanysuli.hu GYES
Szederkényi Barbara szbabszika@batthyanysuli.hu matematika-számítástechnika szakos tanár
Tóth Angéla totangela@batthyanysuli.hu magyar – német szakos általános iskolai tanár
Tóth-Horti Zsuzsanna tothhortizsuzsa@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, pedagógus szakvizsga (tanító), egészségfejlesztő mentálhigiénikus
Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit vozs@batthyanysuli.hu biológia-kémia szakos ált.isk.tanár, közoktatási vezető, mesterpedagógus
Vass Viktória Csilla vassviki@batthyanysuli.hu angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító, okleveles etikatanár
Vízhányóné Papp Mónika Tünde pappmonika@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, napközis nevelő
Bakóné Nemcsok Ilona könyvtáros
Győriné Farkas Anna – óraadó farkasanna@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, napközis nevelő
Sörös Józsefné – óraadó csorike@batthyanysuli.hu általános iskolai tanító, napközis nevelő
Fazekas-Besze Csilla beszecsilla@batthyanysuli.hu GYES
Feketéné Prikkel Andrea – óraadó prikkelandrea@batthyanysuli.hu kémia, református hitoktató
Makányné Óvári Éva – óraadó ovarieva@batthyanysuli.hu angol
Ruzsinszki Andrea – óraadó ruzsinszkiandrea@batthyanysuli.hu gyógypedagógus
Kis-Fekete Vilmos karvezető
Hajagos Gyula hitoktató (Katolikus Egyház)
Deák Péter hitoktató (Hit Gyülekezete)
Dr. Nyilas Erika utazó logopédus
Parádi Nóra iskolai szociális segítő
Szana Andrea – óraadó angol nyelv
Keserű Szilvia keseruszilvia@batthyanysuli.hu pedagógiai asszisztens
Süveges Regina Partnerségi Program keretében félállású pedagógiai asszisztens
Pántlika Brigitta pantlikabrigi@batthyanysuli.hu iskolatitkár
Szabó Mária HR ügyintéző