Tanáraink

Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola

 Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit – intézményvezető

dr. Hegedűsné Kállai Judit – intézményvezető-helyettes

Bense Zoltán – intézményvezető-helyettes

Bense Andrea általános iskolai tanító, gyógytestnevelő
Bense Zoltán földrajz szakos ált. isk. tanár, könyvtáros,
környezetvédő, közoktatási vezető, mesterpedagógus és okleveles földrajztanár
Bokorné Varga Katalin általános iskolai tanító
Borbélyné Csábi Beáta német nyelv és irodalom szakos tanár, közoktatási vezető, általános iskolai tanító
Bulyákiné Gubcsi Judit általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel, angol szakos nyelvtanár
Csankovszki Márta általános iskolai tanító, szakvizsgázott drámapedagógus
Fáber Judit magyar-ének szakos általános iskolai tanár, okleveles etikatanár
Fantolyné Makány Ildikó matematika-rajz szakos általános iskolai tanár, táncpedagógus
Fekete Imre számítástechnika-technika szakos tanár, okleveles informatika tanár
Gondi-Fábián Krisztina tanító-fejlesztő – pedagógus szakvizsga, általános iskolai tanító, óvodapedagógus
Halász Attiláné általános iskolai tanító
dr. Hegedűsné Kállai Judit általános iskolai tanító, közoktatási vezető
Jernei Anikó általános iskolai tanító
Kaszáné Oláh Csilla általános iskolai tanító, oktatás informatikus
Kis Barbara testnevelés szakos általános iskolai tanár
Kollárné Sallai Mária általános iskolai tanító, oktatás informatikus
Kósa Erika Matild általános iskolai tanító, oktatás informatikus
Kovács Ágnes általános iskolai tanító
Kovácsné Nagy Erika általános iskolai tanító
Mészáros Tamara általános iskolai tanító – gyakornok
Molnár Elvira ének-zene – magyar szakos tanár, okleveles ének-zene tanár
Nagy Sándor Zoltánné általános iskolai tanító, angol nyelvi szakkoll.
Nagyné Mészáros Erika ének-zene szakos tanár, okleveles ének-zene tanár, általános iskolai tanító
Pelyva Imre Zoltán biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, oktatás informatikus, szám.techn. szoftverüzemeltető, mesterpedagógus és okleveles testnevelő tanár, okleveles etikatanár
Rádiné Petróczi Mária Márta matematika szakos tanár, mesterpedagógus és pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanár, általános iskolai tanító
Répa Mónika általános iskolai tanító, közoktatási vezető, dráma- és színházpedagógus, pedagógiatanár, szakvizsgázott mentorpedagógus, mesterpedagógus
Selyem Erika Lenke matematika-fizika szakos ált.isk.tanár, számítástechnika szakos ált.isk.tanár, pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanár
Solymosiné Antalicz Tünde Ilona szakvizsgázott pedagógus differenciáló, fejl. pedagógiai ismeretek, általános iskolai tanító
Lénárt-Szalkay Judit általános iskolai tanító
Szederkényi Barbara matematika-számítástechnika szakos tanár
Tóth Angéla magyar – német szakos általános iskolai tanár
Tóth-Horti Zsuzsanna általános iskolai tanító, pedagógus szakvizsga (tanító), egészségfejlesztő mentálhigiénikus
Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit biológia-kémia szakos ált.isk.tanár, közoktatási vezető, mesterpedagógus
Vass Viktória Csilla angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító, okleveles etikatanár
Bakóné Nemcsok Ilona könyvtáros
Dr. Kőfalvi Tamás történelem
Fazekas-Besze Csilla GYES
Deményi Zsófia GYES
Feketéné Prikkel Andrea – óraadó kémia, református hitoktató
Makányné Óvári Éva – óraadó angol
Zsargó Tamás – óraadó történelem
Ruzsinszki Andrea – óraadó gyógypedagógus
Kis-Fekete Vilmos karvezető
Hajagos Gyula hitoktató (Katolikus Egyház)
Deák Péter hitoktató (Hit Gyülekezete)
Angyal-Marschalek Eszter utazó logopédus
Parádi Nóra iskolai szociális segítő
Vladimir Vujadinovic kosárlabdaedző
Keserű Szilvia pedagógiai asszisztens
Süveges Regina Partnerségi Program keretében félállású pedagógiai asszisztens
Pántlika Brigitta iskolatitkár
Szabó Mária HR ügyintéző