A madarak és fák napja a Batthyányban

A világ első madarak és fák napját Chernel István ornitológus szervezte meg 1902-ben Kőszegen, a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján. Az ünnep hivatalossá 1906-ban vált Herman Ottó közreműködésével, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a madarak és fák napjának megszervezését minden iskola számára.

A madarak és fák napjának megünneplése fontos esemény a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolában.
Az alsó tagozatos gyermekek tanórákon készültek a május 10-i napra.

Olvasd tovább

Ők várják szeptemberben az iskolakezdőket iskolánkban

Óvodából az iskolába. Számos félegyházi család számára fontos, emlékezetes döntések és pillanatok forrása, amikor gyermekük, unokájuk megkezdi iskolai tanulmányait. Bemutatjuk a kicsiket szeptemberben szeretettel és várakozással fogadó tanítókat, akikre osztályfőnökként meghatározó szerep hárul ebben a folyamatban.
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola leendő elsős tanítói beszélnek oktató, nevelő munkájuk jellegzetességeiről, az alkalmazott módszerekről.

Halász Attiláné Ildikó, a zenei „z” osztályról elmondta: itt a Kodály- módszer szerinti, emelt szintű ének-zenei képzés folyik. A zene révén hozzásegítik a tanulókat, hogy lélekben gazdag, a művészetek iránt érdeklődő és azt értő emberekké váljanak. Furulyaoktatás, 1-5. osztályig a néptánc, valamint 3. osztálytól a kórusban való éneklés képesség- és személyiségfejlesztő hatása gazdagítja ezt a tantervet.
Ildikó maga is a Batthyány iskolába járt, majd 1987-ben pedagógusként tért vissza. Hivatását családi minta alapján választotta. Fontos számára a naprakész tudás, amit rendszeres önfejlesztéssel tart fenn. A kisiskolásokat egyéni fejlettségi szintjüket szem előtt tartva fejleszti és készíti fel a további ismeretek elsajátítására.


Tóth-Horti Zsuzsanna az informatikát csoportbontásban tanuló „a” osztály osztályfőnöke lesz. A matematika tantárgy oktatása során az órai differenciálást alkalmazza, aminek eredményességét megyei és országos versenyeken elért sikerek igazolják. A programot elsőtől ötödik osztályig néptáncórák egészítik ki.
Az óvodapedagógiai szakirányú középiskolai évek után a tanítást választotta hivatásul. A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolában 1999-től osztályfőnökként kíséri és támogatja a gyerekeket a kisiskolás lét, a tanulás élményeinek örömteli megélésében. Tanítványai készségeit és képességeit megismerve, személyre szabott módszerekkel bontakoztatja ki a bennük rejlő lehetőségeket. A nevelés és oktatás egységére törekedve a tanítás mellett – mentálhigiénés végzettséggel – a gyerekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlesztésére törekszik. Bízik a dicsérő szavak erejében, és vallja: a leghatékonyabb eszköz a szeretet. Forrás: VB, felegyhazikozlony.hu

Egy nap a holnapért

Földünk egyszeri és megismételhetetlen. Úgy kell gondoskodnunk róla, mintha az életünk múlna rajta. Mert az is múlik!
Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése.
A tanév rendje szerint április 19-23-ig tart a Fenntarthatósági témahét.
A Batthyány Lajos Általános Iskolában a jelenléti oktatásba visszatérő alsó tagozatos tanulók környezetismeret-, technika-, és rajz órákon, a délutáni napközis szabadidős foglalkozásokon emlékeztek a Föld Napjára. A gyerekek tanítóik irányításával szebbnél szebb rajzokat és fejdíszeket készítettek. A témához kapcsolódik az iskola aulájában a dekoráció is.
E nap általában a megmozdulásokról, a megemlékezésekről szól. Egy nap viszont kevés. Egész évben fontos a környezettudatos életmód. Törekednünk kell, hogy minél több hazai zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk, komposztáljunk, éljünk „zöldebben”!
Ki kell mondani, hogy a világ jelenleg nem jó irányba tart. Sajnos a legtöbb cég egyre kevesebb környezetbarát terméket gyárt, a hulladék pedig egyre csak növekszik.  A szemét mennyisége egyenes arányban nő a gazdasági fejlődéssel, a jóléttel, így a legtöbb hulladékot az európai és észak-amerikai fejlett ipari országok termelik.
Mit sem érnek a megmozdulások, a Föld napi szemétszedések, a szó is elszáll, ha nem megfelelően élünk.
E napon és az év többi napján sem tiltakozni kell, hanem minél gyorsabban cselekedni!

Fotó: Batthyanysuli.hu, National Geographic, hajozas.hu, Getty Images Hungary, kornyezetblog

Beiratkozás 2021

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi és Alapfokú Művészeti Iskola |  Elektronikus beiratkozás, a beiratkozás dokumentumai

Általános iskolai beiratkozás:
2021. április 15-16. 8-19 óráig.

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül április 16. éjfélig:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.
Kérem, olvassa a teljes szülői tájékoztatót!

Kitöltendő dokumentumok (docx)
(Igény esetén az iskola portáján átvehetők az űrlapok.)
Lakcím nyilatkozat LETÖLTÉS
Hittan / Erkölcstan nyilatkozat LETÖLTÉS
Szülői szándéknyilatkozat LETÖLTÉS
KRÉTA e-ügyintézés alapú – Adatlap beiratkozáshoz LETÖLTÉS

Felhívás általános iskolai beíratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2021. április 16. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pontja)
A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján: Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint a tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
Az óvodába és az általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre, illetve tanévre.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Zsámboki Anna
tankerületi igazgató

Március 15.

Kérem, fogadják szerettel az 5. évfolyamosok, március 15-i megmlékező műsorát.