Tájékoztató a hitoktatásról

Tisztelt Szülők!
Iskolánkban jelenleg római katolikus, református és hit gyülekezete hitoktatás zajlik. Az intézmény ebből egy hittanórát órarendi keretek között szervez meg. Az órarendbe épített hittanóra az adott évfolyamon párhuzamosan folyik az etikaoktatással.
Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.
Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig az adott formanyomtatványon írásban közli az intézmény igazgatóval.Idén sajnos személyes találkozással nem szervezhető meg az iskolánkban a bevett egyházak tájékoztatása a hitoktatásról, ezért az egyházak eljuttatták iskolánkba tájékoztatójukat, ezeket itt az iskola honlapján osztjuk meg a kedves Szülőkkel.

Jogszabályi háttér

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ:
Hitoktató elérhetősége: gyulaatya83@gmail.com
https://mediatar.katolikus.hu/folder/874
http://www.ujplebania.hu/index.php/hitoktatas

REFORMÁTUS EGYHÁZ:
Hitoktató elérhetősége: a.prikkel@gmail.com

HIT GYÜLEKEZETE:
Hitoktató elérhetősége: adeakpeti@gmail.com
www.hiteserkolcstan.hu

Ragyogó mosoly, ragyogó jövő a Batthyányban

A Colgate-Palmolive Magyarország Kft.  országos, „Ragyogó mosoly, ragyogó jövő” programot szervezett az általános iskolák alsós tanulói számára.
Az egészségfejlesztő ingyenes, online program az általános iskola első és második osztályos tanulóinak szól.
Célja, hogy a felnövő nemzedék fogazata ép maradjon!
A program készítői regisztrálás után a pedagógusok számára letölthető anyagokat biztosítanak, amelyek felölelik az egészséges táplálkozást, fogváltást, fogbetegségeket és a szájápolást.
A szervezők a színesebbé tétel érdekében az órákra lebontott tananyagokon kívül online játékokat, feladatlapokat is elérhetővé tesznek a felületen, illetve fogápolási termékeket tartalmazó csomagot is biztosítanak a kisgyermekek számára.
Intézményünk pedagógusai mindig arra törekednek, hogy még életszerűbbé, kézzelfoghatóbbá tegyék a tanulást. A kiskunfélegyházi BENU Gyógyszertárban hallottak az iskolánkban folyó programsorozatról, akik egyből az iskola, illetve a program mellé álltak. Szájápolási kiegészítőket ajánlottak fel gyermekeink részére, amivel még élményszerűbbé tehetjük az oktatást.
A tudás elsajátítása azonban itt nem ér véget. A foglalkozások után a gyerekek az addig megszerzett ismereteiket kimondottan erre a célra összeállított „Kahoot” kvíz által tesztelik. A felületen egyből visszajelzést kapnak a válaszok helyességéről, a pontversenyben szerzett helyezésükről.
A program lezárásaként az osztályoknak lehetőségük adódik egy rövid videó forgatására, a fogak egészségének megőrzéséről. Az ország legkreatívabb videó készítője egy ingyenes fogászati buszos szűrést nyer az egész iskola számára előre egyeztetett időpontban. Gyermekeink is neveznek erre a megmérettetésre. Kíváncsian várjuk a majdani eredményhirdetést.
Köszönet a szervezőknek, a BENU Gyógyszertárnak és a közreműködő pedagógusoknak.
Fotó: batthyanysuli.hu

Kärcher az iskolákért program!

A Kärcher jótékonysági kampányt indított az iskolákért. A legtöbb szavazatot kapó általános iskola 300.000 Ft értékű, a 2. helyezett 200.000 Ft értékű Kärcher takarítógép ajándékcsomagot nyer. Továbbá a nem nyertes intézmények között, kisorsolnak 1 db, 100.000 Ft értékű vigaszdíj takarítógép csomagot is.

Kérjük, hogy ossza meg a barátaival, ismerőseivel is ezt a lehetőséget, hogy minél több szavazat gyűljön a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola részére!
Szavazni itt lehet: https://www.kaercher.com/hu/kaercher-az-iskolakert-2021.html

Akkreditált Kiváló Tehetségpont a Batthyány

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 2020-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által, az ”Akkreditált Kiváló Tehetségpont” kitüntető címet 2. alkalommal nyerte el. Az akkreditációs minősítés újabb 3 évre szól.
Az intézményben két eltérő jellegű osztály működik:
“A” osztály – emelt óraszámú informatikaképzés, körzeti beiskolázású.
Valamennyi tantárgy tanításában évekkel ezelőtt bevezettük a kompetencia alapú oktatást. A programot első osztálytól informatika órák és nyelvi szakkör egészíti ki.
“Z” osztály – Kodály módszer szerinti, emelt szintű ének-zenei képzés.
A zene révén hozzásegítjük tanulóinkat, hogy lélekben gazdag, a művészetek iránt érdeklődő és azt értő emberekké váljanak. A furulyaoktatás képességfejlesztő hatása gazdagítja ezt a programot, mely kiegészült a csengettyű szakkör bevezetésével a tehetséges tanulóink számára.

Tanulóink színvonalas hangversenyeken, rendezvényeken, kiállításokon, pályázatokon mutathatják be tehetségüket. Az alkotó, előadó tevékenység segíti személyiségük és esztétikai érzékük kibontakozását, ritmusérzékük, kézügyességük, mozgás- és beszédkultúrájuk fejlődését. Az így szerzett képességek megalapozzák, segítik az eredményes és sikeres tanulásukat is.
Munkánk eredményességét rendszeresen mérjük, ami lehetővé teszi a tanulók célirányos fejlesztését. Tevékenységünkben a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt nagy hangsúlyt kap.
Az iskolánk tehetségfejlesztő tevékenységét jelzik az országos szintű versenyeken elért kiemelkedő eredmények. Az új szervezeti forma jelentős szakmai kihívás, de egyben lehetőséget nyújt a más minőségű pedagógiai szemlélet, a szélesebb látókör és komplexebb szakmai együttműködés megteremtésére.
Kiemelten kívánunk foglalkozni a matematikai és természettudományos tehetséggondozással, de fontosnak tartjuk a sport, a művészet szerepét is. A tehetségazonosítás során feltárt más irányultságú tanulóhoz is igyekszünk megkeresni a megfelelő szakembereket.
Iskolánkban angol és német nyelv tanulására egyaránt van lehetőség. Célunk az idegen nyelv megszerettetése, a szóbeli nyelvhasználat fejlesztése és a továbbtanulásra való felkészítés.
Oktató-nevelő munkánk szerves részét alkotják a tanórán kívüli sport és szabadidős foglalkozások, szakkörök, diáknapok, kirándulások és táborok.
Intézményünk típusából adódóan számos jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező, szakmai tudással felvértezett pedagógus áll rendelkezésünkre. Jelenleg 5 kollégánk végzett  tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseket.
A Tehetségpontot helyi (intézményi) hatókörrel kívánjuk létrehozni és működtetni. Célcsoport: 6-14 éves tanulók és szüleik, akiket elsősorban az oktatási intézményünkön keresztül kívánunk bevonni.
Továbbá művészet-, matematika és természetbarát magánszemélyekkel, baráti körökkel, vállalkozókkal és közművelődési intézményekkel vesszük fel minden évben a kapcsolatot.
Reál szakos kollégáink az országos versenyeken túl megismertetik a tanulókkal az egyetemes emberi, európai és nemzeti értékeket és azok tiszteletére nevelik őket.
Szakképzett fejlesztő- és mentálhigiénés kollégák, mérés értékelő- és köznevelési szakértők is segítik a tanulók és a pedagógusok munkáját.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napján

Január huszonkettedike. 1989 óta ekkor ünnepeljük a magyar kultúra napját. Az ünnep annak emlékére született, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Nemzeti imádságunkat Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben.
Intézményünk tanulói az iskolai rádión keresztül először Sinkovits Imre színművész, majd egy vegyeskar, egy gyermekkar és egy zenekar előadásában hallgatták meg egyik leghíresebb versünket.
A Batthyány Lajos Általános Iskola megemlékezését a 7.z/1 osztályosok készítették.

Köszönet nekik és felkészítő tanáraiknak.

Téli madáretetés

A Batthyány Lajos Általános Iskola 3.z osztály tanulói környezetismeret óra keretében, tanítójuk vezetésével kihelyezték az osztály tanulója, Buri Donát által hozott madáretetőket. Így az intézmény környékének madarai biztonságban várják a hideg idő beköszöntét. A diákok folyamatosan figyelik az etetők kihasználtságát és gondoskodnak az élelem pótlásáról, amikor az szükséges.

A szeretet gyertyája és a karácsony ünnepe

Advent utolsó vasárnapján mind a 4 gyertya egyszerre tölti meg az  otthonod és a szíved melegséggel és fénnyel. A gyertyák Jézus születése révén a szétáradó világosságot, egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. A téli szünet előtti utolsó tanítási napon a hit, a remény, az öröm gyertyája mellett fellobbant a szeretet gyertyája is a Batthyány Lajos Általános Iskolában.

Vargáné Oláh Zsuzsanna Judit intézményvezető köszöntő gondolataiban azt fogalmazta meg, hogy akkor jó az adventi készület, ha minél több ember szívét lángba tudja borítani a gyertyaláng. Az idei karácsony más lesz, mint az eddigiek voltak. Az idei, sok tekintetben különleges, viszont a nagy családi együttlétet nélkülöző karácsony is a várakozás utáni beteljesedés, a remény, a bizakodás ünnepe, amiből erőt meríthetünk a következő időszakhoz.
Az idén a fenyőfát egy helyi vállalkozó ajándékozta az iskolának. Miután fellobbant a negyedik gyertya lángja, majd a karácsonyfa fényei beragyogták az iskolát, elkezdtük a visszaszámlálást az ünnepig.
A gyerekek a karácsonyi ünnepséget, melyet az idén a 4. évfolyamosok adtak, a saját termükbe vonulva az osztályfőnökükkel együtt tekintették meg.
Fontos, hogy otthon is meglegyen ez a várakozás, ott legyen ez az izgalom, az elcsöndesedés a szeretet ünnepére, hogy ebből merítsünk erőt az év utolsó napjaira, majd pedig a következő esztendőre!
Fotó: batthyanysuli.hu