Első helyezés a Helyismereti vetélkedőn

Május 28-án, a Kiskun Múzeum udvarán tartották a XVI. Helyismereti vetélkedő eredményhirdetését. A verseny szervezője a Kiskun Múzeumból Samu Csilla múzeumpedagógus, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár képviseletében pedig Seres Judit helyismereti és tájékoztató könyvtáros volt. Mellettük a Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi részlege és a Holló László Képzőművészeti Kör is segítette a rendezvény megvalósítását.
A műveltségi kihívás idei témája a Művészetek Kiskunfélegyházán volt. A szervezők azt szerették volna, hogy a diákok megismerkedjenek olyan személyekkel, épületekkel, képzőművészeti alkotásokkal, amelyek Kiskunfélegyháza fejlődését segítették, művészeti életét fellendítették.
A dolgozatok leadása a megszorítások miatt az online térben valósult meg. A mostani forduló három korcsoportból állt, és összesen 47 csapat teljesítette.
Az 5-6. osztályok versenyében első helyezést ért el a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola csapata.
Tagjai: Fodor Petra Dorka, Tóth Melinda Luca, Uljanics Natasa

Felkészítő pedagógus: Dr. Kőfalvi Tamás

Fáber Judit tanárnő csapata, a 8.a osztály elismerő oklevélben részesült.

Forrás: felegyhazikozlony.hu

Újabb szép eredmény a Zrínyi matekversenyen

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány az idei tanévben is megrendezte a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. A versenyt teszt formájában bonyolították le. A megmérettetésnek elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják mérni, mellyel lehetőséget biztosítanak arra, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.
Az idei tanévben a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 1830 pontot gyűjtve az előkelő 4. helyen végzett. Ehhez a kiemelkedő eredményhez hozzájárul az alsó tagozatban egységes oktatást végző tanítók következetes munkája, mely a felsős matematika tanárokkal igazi csapategységet alkot.
Egyéniben Tóth Petra a 8. osztályosok mezőnyében 11. helyezést ért.
Felkészítő tanára: Rádiné Petróczi Márta

Színház az egész világ

Az ősszel rajzpályázati felhívást tett közzé a „ClubNetCet” Internetes Ismeretterjesztő Egyesület virtuális galériában való kiállításra.
Az alkotásokban megjelenhettek színielőadások élményei, mint bábelőadás, mesejáték, színház- és drámatörténeti elemek, épületek, életünk mozzanatai a szerepjátékon át a valóságban betöltött szerepekig.
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola diákjai az idei tanévben is szép számmal vettek részt és készítettek szebbnél-szebb alkotásokat.

Koordinátor: Szederkényi Barbara tanárnő

Olvasd tovább

Tanévzáró – tájékoztató

Évzáró

Kedves Szülők és diákok!
A járványügyi helyzetre való tekintettel a tanévzáró és ballagási ünnepség ideje:
Alsó tagozat: 2021. június 25. (péntek) 18 óra
Felső tagozat: 2021. június 26. (szombat)  8 óra

Köszönjük, hogy elolvassák és betartják a csatolt INTÉZKEDÉSI TERV-et, mert szigorúan szabályozva van a résztvevők száma és megjelent vendégek tartózkodási helye is.

Karanténos Zenegér a Batthyányban

Május 10-én iskolánk 1. a osztályos tanulói a Magyar Versmondók Egyesülete szervezésében, az Aranyalma Kiskunfélegyházi Népmeseponttal együttműködve online koncertet hallgattak saját osztálytermükben.
A Népmesepont a magyar folklórkincs legszebb alkotásait szakértő tanítókkal, tanárokkal, mesemondókkal, hagyományőrzőkkel mutatja be a legfiatalabbak számára. A tradicionális élőszavas mesélés mellett, a legújabb technikai eszközök is segítik a gyermekek fantáziavilágának gyarapítását.
Az előadó a karantén időszak alatt elkészült, még meg nem jelent új lemezének kincseit osztotta meg a Batthyány Lajos Általános Iskola kicsinyeivel. A koncertet Komlóczy Zoltán moderálta.

Olvasd tovább

A madarak és fák napja a Batthyányban

A világ első madarak és fák napját Chernel István ornitológus szervezte meg 1902-ben Kőszegen, a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján. Az ünnep hivatalossá 1906-ban vált Herman Ottó közreműködésével, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a madarak és fák napjának megszervezését minden iskola számára.

A madarak és fák napjának megünneplése fontos esemény a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolában.
Az alsó tagozatos gyermekek tanórákon készültek a május 10-i napra.

Olvasd tovább

Ők várják szeptemberben az iskolakezdőket iskolánkban

Óvodából az iskolába. Számos félegyházi család számára fontos, emlékezetes döntések és pillanatok forrása, amikor gyermekük, unokájuk megkezdi iskolai tanulmányait. Bemutatjuk a kicsiket szeptemberben szeretettel és várakozással fogadó tanítókat, akikre osztályfőnökként meghatározó szerep hárul ebben a folyamatban.
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola leendő elsős tanítói beszélnek oktató, nevelő munkájuk jellegzetességeiről, az alkalmazott módszerekről.

Halász Attiláné Ildikó, a zenei „z” osztályról elmondta: itt a Kodály- módszer szerinti, emelt szintű ének-zenei képzés folyik. A zene révén hozzásegítik a tanulókat, hogy lélekben gazdag, a művészetek iránt érdeklődő és azt értő emberekké váljanak. Furulyaoktatás, 1-5. osztályig a néptánc, valamint 3. osztálytól a kórusban való éneklés képesség- és személyiségfejlesztő hatása gazdagítja ezt a tantervet.
Ildikó maga is a Batthyány iskolába járt, majd 1987-ben pedagógusként tért vissza. Hivatását családi minta alapján választotta. Fontos számára a naprakész tudás, amit rendszeres önfejlesztéssel tart fenn. A kisiskolásokat egyéni fejlettségi szintjüket szem előtt tartva fejleszti és készíti fel a további ismeretek elsajátítására.


Tóth-Horti Zsuzsanna az informatikát csoportbontásban tanuló „a” osztály osztályfőnöke lesz. A matematika tantárgy oktatása során az órai differenciálást alkalmazza, aminek eredményességét megyei és országos versenyeken elért sikerek igazolják. A programot elsőtől ötödik osztályig néptáncórák egészítik ki.
Az óvodapedagógiai szakirányú középiskolai évek után a tanítást választotta hivatásul. A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolában 1999-től osztályfőnökként kíséri és támogatja a gyerekeket a kisiskolás lét, a tanulás élményeinek örömteli megélésében. Tanítványai készségeit és képességeit megismerve, személyre szabott módszerekkel bontakoztatja ki a bennük rejlő lehetőségeket. A nevelés és oktatás egységére törekedve a tanítás mellett – mentálhigiénés végzettséggel – a gyerekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlesztésére törekszik. Bízik a dicsérő szavak erejében, és vallja: a leghatékonyabb eszköz a szeretet. Forrás: VB, felegyhazikozlony.hu

Egy nap a holnapért

Földünk egyszeri és megismételhetetlen. Úgy kell gondoskodnunk róla, mintha az életünk múlna rajta. Mert az is múlik!
Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése.
A tanév rendje szerint április 19-23-ig tart a Fenntarthatósági témahét.
A Batthyány Lajos Általános Iskolában a jelenléti oktatásba visszatérő alsó tagozatos tanulók környezetismeret-, technika-, és rajz órákon, a délutáni napközis szabadidős foglalkozásokon emlékeztek a Föld Napjára. A gyerekek tanítóik irányításával szebbnél szebb rajzokat és fejdíszeket készítettek. A témához kapcsolódik az iskola aulájában a dekoráció is.
E nap általában a megmozdulásokról, a megemlékezésekről szól. Egy nap viszont kevés. Egész évben fontos a környezettudatos életmód. Törekednünk kell, hogy minél több hazai zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk, komposztáljunk, éljünk „zöldebben”!
Ki kell mondani, hogy a világ jelenleg nem jó irányba tart. Sajnos a legtöbb cég egyre kevesebb környezetbarát terméket gyárt, a hulladék pedig egyre csak növekszik.  A szemét mennyisége egyenes arányban nő a gazdasági fejlődéssel, a jóléttel, így a legtöbb hulladékot az európai és észak-amerikai fejlett ipari országok termelik.
Mit sem érnek a megmozdulások, a Föld napi szemétszedések, a szó is elszáll, ha nem megfelelően élünk.
E napon és az év többi napján sem tiltakozni kell, hanem minél gyorsabban cselekedni!

Fotó: Batthyanysuli.hu, National Geographic, hajozas.hu, Getty Images Hungary, kornyezetblog