Meghasadt az égbolt e Hazában

Tisztelt Tanulóifjúság! Tisztelt Kollégák!

Az iskola vezetése nevében szeretettel köszöntelek Benneteket, az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján.
„… meghasadt az égbolt, Mert egy nép azt mondta: „Elég volt” – írta Márai Sándor.
1956. október 23-án meghasadt az égbolt e Hazában, mert a népnek elege lett.
64 évvel ezelőtt egy kicsi, sokat szenvedett nemzet adott értelmet és jelentőséget az egyik legnagyobb Isteni és emberi adomány, a Szabadság igazságosságának.
Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé tartozik, amikor az egész nemzet egy emberként lépett fel egy közös ügy érdekében. S ami mindezt elindította: a demokrácia iránti vágy, a közösség szándékának érvényre juttatása.
1956 októberében nagyon sok embernek kellett egész életére kiható döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az életébe került, másoknak hosszú börtönéveket vagy több évtizednyi emigrációt jelentett. Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot.
A forradalmároknak hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2020-ban egy szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk.
Mi már a demokráciát a mindennapok valóságaként, természetes állapotként éljük meg. Szabad választásokon, szabadon nyilváníthatunk véleményt.
Gyermekeink az iskolában a diákönkormányzat rendszerén keresztül szólhatnak bele a diákéveiket meghatározó döntésekbe. Közösen, a szülőkkel és a pedagógusokkal alakítva határozhatják meg azokat a kereteket, amelyek az iskolai életben a személyiségük kiteljesedését, a jövőjük minél biztosabb alapokra helyezését adják.

Emlékezzünk tehát a Hősökre!

A Batthyány Lajos Általános Iskola vezetősége nevében köszönetet mondok a szereplőknek, a 8 osztályosoknak, a felkészítő tanároknak, és azoknak a pedagógusoknak, akik a dekorációt készítették, illetve a technikai feltételeket megteremtették!
Köszönet: Bakóné Nemcsok Ilona, Csankovszki Márta, Fantolyné Makány Ildikó, Fáber Judit, Fekete Imre, Keserű Szilvia, Molnár Elvira, Nagyné Mészáros Erika, Rádiné Petróczi Márta kollégáknak.
Most pedig idézzük fel és emlékezzünk a 64 évvel ezelőtti eseményekre!

Bense Zoltán intézményvezető-helyettes

„Őszhó” Projektdélután a Batthyányban

A kialakult járványügyi helyzet miatt sem mondtunk le a már hagyományosnak mondható alsó tagozatos „Őszhó” projektdélutánunkról. Idén osztálykeretek között elevenítettük fel az őszi jeles napokat, szokásokat.
Az 1-2. évfolyamon projektmunkában dolgoztuk fel az őszi mezőgazdasági munkákat, madárijesztőt készítettünk, játékos sorversenyt rendeztünk őszi termésekkel.
A 3-4. évfolyamon kulturális foglalkozás keretében a betakarítási szokásokkal, munkákkal és a Szent Dömötör-napi behajtással ismerkedtünk. Ez követően tökös és sünis függődíszt készítettünk kézműves foglalkozás keretében.
Köszönet a gyerekeknek, a napközis munkaközösség tagjainak és a szervezőknek.
Fotó: Keserű Szilvia

Iskolai segítő brossúra

Az óvodai és iskolai szociális segítő olyan szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségénekmegelőzésével, prevencióval foglalkozik. A köznevelési intézményekben közvetlenül találkozik a gyermeket, tanulót érintő problémákkal. Tanácsadás formájában nyújt segítséget a gyermekek, szülők, pedagógusok számára.

Brossúrák letöltése: 1. brossúra, 2. brossúra

Aki a tanításra született

Fekete Imre, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola pedagógusa augusztus 19-én, az ünnepi testületi ülésen vette át az életpályájáért odaítélt Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét. Imre mindig a tanítói életről álmodott, de nem riadt vissza a háromműszakos munkától sem. Elszántan kitartott amellett, hogy ő már csak azért is tanár lesz!

Olvasd tovább

Tisztelet a Hősöknek

Egy nagy és szép ügy hősi vértanúja, aki lelkét visszaadta Istennek, de emléke örökké élni fog szíveinkben, emléke élni fog az utolsó magyar legutolsó lélegzetvételéig” (Teleki László)
171 éve történt – Kivégezték Batthyány Lajost, iskolánk névadóját és az
Aradi Vértanúkat.

1849. október 6-a a magyar történelem egyik legtragikusabb napja.
Ekkor történt, hogy a szabadságharc leverése után Aradon kivégeztek 12 magyar tábornokot és egy ezredest, míg Budán az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost.
Ezek a hősök nem csupán az életüket adták hazánkért, de a világ minden
szenvedését is készek voltak átélni érte. Emlékezzünk hát rájuk úgy, kalapunkat megemelve, hogy nélkülük talán már nem is létezne ez a csodaszép hely itt Közép-Európa szívében!
Ez a hely, amely a Szülőhazánk, és amelyet úgy hívnak: MAGYARORSZÁG. 
A Batthyány Lajos Általános Iskola vezetősége nevében gratulálok a 6.
évfolyamnak és felkészítőjüknek: Vass Viktória, Kis Barbara, Molnár Elvira és Fekete Imre tanároknak.

Bense Zoltán intézményvezető-helyettes