Akkreditált Kiváló Tehetségpont a Batthyány

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 2020-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által, az ”Akkreditált Kiváló Tehetségpont” kitüntető címet 2. alkalommal nyerte el. Az akkreditációs minősítés újabb 3 évre szól.
Az intézményben két eltérő jellegű osztály működik:
“A” osztály – emelt óraszámú informatikaképzés, körzeti beiskolázású.
Valamennyi tantárgy tanításában évekkel ezelőtt bevezettük a kompetencia alapú oktatást. A programot első osztálytól informatika órák és nyelvi szakkör egészíti ki.
“Z” osztály – Kodály módszer szerinti, emelt szintű ének-zenei képzés.
A zene révén hozzásegítjük tanulóinkat, hogy lélekben gazdag, a művészetek iránt érdeklődő és azt értő emberekké váljanak. A furulyaoktatás képességfejlesztő hatása gazdagítja ezt a programot, mely kiegészült a csengettyű szakkör bevezetésével a tehetséges tanulóink számára.

Tanulóink színvonalas hangversenyeken, rendezvényeken, kiállításokon, pályázatokon mutathatják be tehetségüket. Az alkotó, előadó tevékenység segíti személyiségük és esztétikai érzékük kibontakozását, ritmusérzékük, kézügyességük, mozgás- és beszédkultúrájuk fejlődését. Az így szerzett képességek megalapozzák, segítik az eredményes és sikeres tanulásukat is.
Munkánk eredményességét rendszeresen mérjük, ami lehetővé teszi a tanulók célirányos fejlesztését. Tevékenységünkben a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt nagy hangsúlyt kap.
Az iskolánk tehetségfejlesztő tevékenységét jelzik az országos szintű versenyeken elért kiemelkedő eredmények. Az új szervezeti forma jelentős szakmai kihívás, de egyben lehetőséget nyújt a más minőségű pedagógiai szemlélet, a szélesebb látókör és komplexebb szakmai együttműködés megteremtésére.
Kiemelten kívánunk foglalkozni a matematikai és természettudományos tehetséggondozással, de fontosnak tartjuk a sport, a művészet szerepét is. A tehetségazonosítás során feltárt más irányultságú tanulóhoz is igyekszünk megkeresni a megfelelő szakembereket.
Iskolánkban angol és német nyelv tanulására egyaránt van lehetőség. Célunk az idegen nyelv megszerettetése, a szóbeli nyelvhasználat fejlesztése és a továbbtanulásra való felkészítés.
Oktató-nevelő munkánk szerves részét alkotják a tanórán kívüli sport és szabadidős foglalkozások, szakkörök, diáknapok, kirándulások és táborok.
Intézményünk típusából adódóan számos jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező, szakmai tudással felvértezett pedagógus áll rendelkezésünkre. Jelenleg 5 kollégánk végzett  tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseket.
A Tehetségpontot helyi (intézményi) hatókörrel kívánjuk létrehozni és működtetni. Célcsoport: 6-14 éves tanulók és szüleik, akiket elsősorban az oktatási intézményünkön keresztül kívánunk bevonni.
Továbbá művészet-, matematika és természetbarát magánszemélyekkel, baráti körökkel, vállalkozókkal és közművelődési intézményekkel vesszük fel minden évben a kapcsolatot.
Reál szakos kollégáink az országos versenyeken túl megismertetik a tanulókkal az egyetemes emberi, európai és nemzeti értékeket és azok tiszteletére nevelik őket.
Szakképzett fejlesztő- és mentálhigiénés kollégák, mérés értékelő- és köznevelési szakértők is segítik a tanulók és a pedagógusok munkáját.

A hozzászólások le vannak tiltva.