Ők várják szeptemberben az iskolakezdőket iskolánkban

Óvodából az iskolába. Számos félegyházi család számára fontos, emlékezetes döntések és pillanatok forrása, amikor gyermekük, unokájuk megkezdi iskolai tanulmányait. Bemutatjuk a kicsiket szeptemberben szeretettel és várakozással fogadó tanítókat, akikre osztályfőnökként meghatározó szerep hárul ebben a folyamatban.
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola leendő elsős tanítói beszélnek oktató, nevelő munkájuk jellegzetességeiről, az alkalmazott módszerekről.

Halász Attiláné Ildikó, a zenei „z” osztályról elmondta: itt a Kodály- módszer szerinti, emelt szintű ének-zenei képzés folyik. A zene révén hozzásegítik a tanulókat, hogy lélekben gazdag, a művészetek iránt érdeklődő és azt értő emberekké váljanak. Furulyaoktatás, 1-5. osztályig a néptánc, valamint 3. osztálytól a kórusban való éneklés képesség- és személyiségfejlesztő hatása gazdagítja ezt a tantervet.
Ildikó maga is a Batthyány iskolába járt, majd 1987-ben pedagógusként tért vissza. Hivatását családi minta alapján választotta. Fontos számára a naprakész tudás, amit rendszeres önfejlesztéssel tart fenn. A kisiskolásokat egyéni fejlettségi szintjüket szem előtt tartva fejleszti és készíti fel a további ismeretek elsajátítására.


Tóth-Horti Zsuzsanna az informatikát csoportbontásban tanuló „a” osztály osztályfőnöke lesz. A matematika tantárgy oktatása során az órai differenciálást alkalmazza, aminek eredményességét megyei és országos versenyeken elért sikerek igazolják. A programot elsőtől ötödik osztályig néptáncórák egészítik ki.
Az óvodapedagógiai szakirányú középiskolai évek után a tanítást választotta hivatásul. A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolában 1999-től osztályfőnökként kíséri és támogatja a gyerekeket a kisiskolás lét, a tanulás élményeinek örömteli megélésében. Tanítványai készségeit és képességeit megismerve, személyre szabott módszerekkel bontakoztatja ki a bennük rejlő lehetőségeket. A nevelés és oktatás egységére törekedve a tanítás mellett – mentálhigiénés végzettséggel – a gyerekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlesztésére törekszik. Bízik a dicsérő szavak erejében, és vallja: a leghatékonyabb eszköz a szeretet. Forrás: VB, felegyhazikozlony.hu

A hozzászólások le vannak tiltva.