Az egészségmegőrzés jelentősége a Batthyány Lajos Általános Iskolában

Az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban EFI; EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosító számú pályázati program) vállalt feladatai közé tartozik a „Teljes körű egészségfejlesztési programok támogatása oktatási intézményekben” programcsoport, melynek keretében az EFI négy munkatársa 2020. február 13-án Vargáné Oláh Zsuzsanna intézményvezető és Pelyva Imre tanár úr meghívására a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolába látogatott. Biológia órák keretében a tananyaghoz kapcsolódóan, de mégis új módszereket alkalmazva közelítették meg a fiatalokat aktuálisan is veszélyeztető vagy már érintő káros szenvedélyeket. Közösen keresték a kipróbáláshoz vezető okokat, a tartózkodás mellett szóló érveket és a helyettesítő, élményt adó lehetőségeket.

A programban a 7. és 8. osztályos tanulók vettek részt, nagy aktivitással és figyelemre méltó életkori bölcsességgel. Az Egészségfejlesztési Iroda a dohányzás prevenció mellett – amelyet kiemelt fontosságúként kezel, – érthető és meggyőző tájékoztatást adott az e-cigarettával kapcsolatban is. A közös beszélgetés során fény derült arra a sajnálatos tényre is, hogy a média és kereskedelem „hamisan pozitív” információi mennyire gyorsan elérték már ezt a korosztályt is.
A diákok körében nagy népszerűségnek örvendtek az alkohol és a drog vizuális észlelést torzító hatásait szimuláló szemüvegek. Ezeket az eszközöket kipróbálva megtapasztalhatták, hogy drog, illetve alkohol befolyása alatt mennyire nehéz még az egyszerűnek tűnő feladatokat is végrehajtani: pl. leírni a saját nevüket, építőkockákat egymásra pakolni, vagy éppen tájékozódni egy ismerős helyen. Kiscsoportos beszélgetések során mindenki megoszthatta tapasztalatait a szemüvegek viselése kapcsán, amely még jobban megvilágította előttük, miért is olyan káros az élvezeti szerek, drogok hatása az egyénre és a társadalomra.
Az élvezeti szerek, legális drogok közül új kihívást jelent a fiatalok körében egyre népszerűbb energiaitalok romboló hatásainak bemutatása. Felismerve a problémát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a saját honlapjáról letölthető plakát segítségével kívánja a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni az energiaitalok hosszútávú veszélyeiről. Ezek a plakátok az iskolában több helyen is elhelyezésre kerültek, annak érdekében, hogy felhívják a diákok figyelmét az egészségügyi kockázatokra.
Harmadik programelem az alapszintű újraélesztés elméletének ismertetése és gyakorlati bemutatása volt. Informálódva a diákok előzetes tudásszintjéről, nagyon elégedettek lehettek a kollégák. A gyakorlatban pedig kipróbálhatták mindazt, amit elméletben már tudtak. Az EFI munkatársak örömmel tapasztalták, hogy a segítés szándéka és annak fontossága ismeretes a diákok előtt, a többség azzal is tisztában van, hogy különböző veszélyhelyzetekben hová, kihez fordulhatnak segítségért. A reanimáció gyakoroltatására jó lehetőséget adott Sam, a bábu, akit mindenki sikeresen újraélesztett a nap végére.
A tanulók jó elméleti alapokkal, nyitottan, befogadó attitűddel fordultak e kényes, sokszor és sokféleképpen megközelített témákhoz. Elfogadták, hogy a függőség nemkívánatos állapot és a leszokást segítő lehetőségek orvos, pszichológus és mentálhigiénés szakemberek által támogathatók.

A hozzászólások le vannak tiltva.