Bemutatkoznak a Batthyány leendő elsőseinek osztályfőnökei

Óvodából az iskolába. De hová is írassam? Emlékezetes döntések és pillanatok, amikor a gyermek iskolai tanulmányait elkezdi. Ezt az élményt szeretnénk megkönnyíteni, a döntésben segíteni azáltal, hogy bemutatjuk a kicsiket fogadó tanító néniket, akikre osztályfőnökként meghatározó szerep hárul.


Halász Attiláné Ildikó az 1. „z” zenei osztály osztályfőnöke lesz.

Szinte hihetetlen, de már több évtizede a Batthyány Lajos Általános Iskola pedagógusa. Két felnőtt fia van, mindketten a Batthyány énektagozatán végeztek, mint ahogyan Ő maga is. Az érettségi után a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán szerezte tanítói diplomáját. Elmondása szerint nem volt kérdés számára, hogy milyen hivatást válasszon magának, hiszen a családi példa adott volt. Édesanyja és a nővére szintén tanító nénik voltak az iskolában.  Ildi néni az elmúlt nyolc évben 1-2. osztályosokat tanított. Az óvoda és az iskola közötti átmenetet a szeretetteljes, nyugodt légkör kialakításával, játékos, változatos módszerekkel próbálja a kis elsősök számára megkönnyíteni. Nagyon fontosnak tartja a képesség kibontakoztatását, a tehetséggondozást, szükség esetén a felzárkóztatást. Vallja, az általános iskola első két évének feladata, hogy biztos alapokat nyújtson az egész életen át tartó tanuláshoz. Ezért is fontos számára a szülőkkel való konstruktív együttműködés. Kiemelt figyelmet szentel a közösségfejlesztésre, sokszínű, érdekes programokat szervez diákjainak.

A zenei „z” osztályban a Kodály-módszer szerinti, emelt szintű ének-zenei képzés folyik. A zene révén hozzásegítik a tanulókat, hogy lélekben gazdag, a művészetek iránt érdeklődő és azt értő emberekké váljanak. Furulyaoktatás, ill. 1-5. osztályig néptánc, valamint 3. osztálytól a kórusban való éneklés képesség- és személyiségfejlesztő hatása gazdagítja ezt a tantervet.

Tóth-Horti Zsuzsanna az informatikát csoportbontásban tanuló „a” osztály osztályfőnöke lesz.

A matematika tantárgy oktatása során az órai differenciálást alkalmazza, aminek eredményességét megyei és országos versenyeken elért sikerek igazolják. A programot elsőtől ötödik osztályig néptáncórák egészítik ki.
Zsuzsa néni óvodapedagógiai szakirányon érettségizett, majd a Szarvasi Óvónőképzőben szerzett óvónői és tanítói végzettséget. Jászberényben az „óvodából iskolába átmenet” támogatására indított szakon végezte a tanítóképzőt, majd Szegeden mentálhigiénés egészségfejlesztő szakon szakdiplomázott. A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolában 1999-től osztályfőnökként kíséri és támogatja a gyerekeket a kisiskolás lét, a tanulás élményeinek örömteli megélésében. Tanítványai készségeit és képességeit megismerve, személyre szabott módszerekkel bontakoztatja ki a bennük rejlő lehetőségeket. A nevelés és oktatás egységére törekedve a tanítás mellett – mentálhigiénés végzettséggel – a gyerekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlesztésére törekszik. Bízik a dicsérő szavak erejében, és vallja: a leghatékonyabb eszköz a szeretet.

Forrás: batthyanysuli.hu, felegyhazikozlony.hu

Fotó: Fantoly Márton, Görög Anita

A hozzászólások le vannak tiltva.